• باد و باران ارتباط کامل تلفنی بخش پلان چابهار را قطع کرد http://bit.ly/۲UkdWoG