• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1398/01/26 ساعت 17:30

    غرب یک مکتب ارزشی بنا کرده است که از آن دفاع می‌کند و می‌خواهد آن را بر جهان حاکم نماید. برای جهانی کردن آن جنگ راه می‌اندازد و موانعش را با جنگ نرم و سرد و با سلاح‌های فوق استراتژیک و استراتژیک برطرف می‌کند