• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/26 ساعت 21:27

    همه ظواهر یک مسئول خادم مردم و درگیر سیل اعم از تظاهر به بی‌خوابی و … را به خوبی رعایت کرده جز اینکه چطور تو اون جو وقت می‌کنه خط ریشش را اینقدر مرتب کنه.