• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1398/01/26 ساعت 22:23

    من الان در بازداشت نیروهای #حشدالشعبى هستم. خیلی شکنجه شدم، قلب سمت راستم رو از کار انداخته‌اند، چندبار با تانک از روی من رد شدن، دیروز هم با تیر زدن توی بیولوژیکم!