• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/01/26 ساعت 12:24

    سومین جلسه محاکمه متهمان مفاسد مالی در موسسات مالی و اعتباری البرز ایرانیان، ولی‌عصر، آرمان و فردوسی/ سرپرست موسسه مالی البرز ایرانیان: هیچ اشتباهی نکردم/ #بانک_مرکزی به ما مجوز داده بود https://tn.ai/۱۹۸۹۶۸۲