• عادل طالبی   AdelTalebi@

    1398/01/26 ساعت 07:14

    در یک تماس با یکی از دوستان ایده‌ی اولین توییت را شنیدم و آن را منتشر کردم. اطلاع نداشتم که کسی قبل از من هم مشابه آن را منتشر کرده است. طبق آنچه بهنام خان کشانی منتشر کرده، قطعا ژنرال قبل از من این را منتشر کرده بوده است. @jeneral۸۳ @BehnamKeshani @Ymoshirfar