• پایگاه خبری جماران   jamarannews@

    1398/01/26 ساعت 16:15

    ولی الله رستمی، دست فروشی که رییس شورای شهر خرم آباد شد طی پیامی انگلیسی به ترامپ هشدار داد