• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/26 ساعت 11:32

    درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس در رسانه‌ها ممنوع شد. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس از سوی رسانه‌ها ممنوع است/ایسنا