• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/01/26 ساعت 13:32

    وضعیت سدهای کشور به روایت آمار و ارقام/ نیمه خالی زاینده‌رود، ۶۵ درصد/ با توجه به اینکه ۷۶ درصد از مخازن کشور در شرایط فعلی پر شده ‌است، سد زاینده‌رود نسبت به سال گذشته تنها ۲۳ درصد افزایش حجم آب داشته است #سیل https://tn.ai/۱۹۸۹۴۷۴