• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1398/01/26 ساعت 23:16

    برنامه‌ی نشست‌های تخصصی گردهم‌آیی قایق‌های کاغذی: راهنمای انتخاب کتاب برای کودکان در بحران/ تجربه‌ی کار با کودکان آسیب‌دیده با حضور گروه داوری لاک‌پشت پرنده، نمایندگان با من بخوان، هلال‌احمر و کانون توسعه فرهنگی کودکان. ۲۹ فروردین، ساعت ۱۴ تا ۱۸، خانه‌ی وارطان