• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/26 ساعت 13:28

    #داعش برای حملاتی در #اروپا برنامه‌ریزی کرده است طبق اسنادی که از یک حافظه کامپیوتری در #سوریه کشف شده، داعش برای انجام حملاتی در سراسر اروپا برنامه‌ریزی کرده است. این اطلاعات از یک حافظه کامپیوتری به دست آمده‌اند