• محمد هاشم نعمت الهی   atregoleyas@

    1398/01/26 ساعت 22:34

    چند مدت پیش از یک بیرون‌بر غذا تهیه کردم، شماره تلفنم را پرسید و ثبت کرد، بعد از مدتی هر روز با شماره‌های مختلف بهم پیام تبیلغاتی می‌دادند، امروز زنگ زدم و تهدید کردم اگر یک بار دیگر پیام فرستادند ازشان شکایت می‌کنم. قرار شد شماره‌ام را از سامانه‌شان حذف کنند.