• خبرگزاری ایسنا @isna_farsi بی بی سی @bbcpersian نیست
    اما تحقیقی که یک سال پیش در خصوص «اخبار خوب» در محتوای خبرگزاری فارس @FarsNews_Agency انجام دادم،محتوای آن را مشابه با محتوای رسانه‌های اپوریسون خارج از ایران یافتم.