• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1398/01/26 ساعت 09:04

    یک #توئیت با یکی‌دوهزار فیو مواجه می‌شود و کامنتی مخالف بر این توئیت،با همین مقدار فیو! هم نگارنده توئیت و هم کامنت‌گذار به نمایندگی از #مردم سخن می‌گویند و دیگری را متهم به ایستادگی در برابر مردم! ولی واقعا کدامیک مردمند؟ مثلا اگر هر دو بپذیریم که بخشی از مردمیم می‌میریم؟