• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/26 ساعت 14:47

    معاون ستاد مبارزه با #موادمخدر: در هفت روز گذشته هفت هزار و ۴۱۱ متهم در ارتباط با جرایم مواد مخدر و اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شدند