• دیشب سی دقیقه تو پارک گفت و گو دویدم و ظاهرا درجا سرما خوردم! از همون موقع تا الان بیشتر از صد بار عطسه کردم! آخه آدم اینقدر بی جنبه؟!