• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1398/01/26 ساعت 13:19

    وزیر کشور : خسارت سیل ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است … نکته : هنوز مونده تا به خسارت اختلاس‌ها برسه …!