• احتمال استفاده از تراشه‌های هواوی در آیفون‌های جدید http://bit.ly/۲IywHm۶