• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/26 ساعت 15:56

    #عمرالبشیر طی چند روز آینده محاکمه می‌شود «نایما الباگیر» خبرنگار ارشد CNN خبر داد روند محاکمه رئیس‌جمهور برکنار شده سودان به همراه دیگر عناصر ارشد دوره او در روزهای آینده رسما آغاز خواهد شد