• مصطفی انتظاری   mstfentezari@

    1398/01/26 ساعت 14:58

    #مجلس انتشار مطلب علیه نامزدهای انتخابات را ممنوع کرده؛ یک قانون کلی دیگر که می‌تواند زمینه‌ساز سانسور و فشار بر رسانه‌ها شود. آیا این مصوبه، به‌نوعی ایجاد حاشیه امن برای نمایندگانی نیست که کاندیدای #انتخابات اسفند هستند و هیچ نقدی از خود را برنمی‌تابند؟ #شفافیت