• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/01/26 ساعت 08:44

    #تصویر_روز/ نام تو آمد سخنم جان گرفت/ خاطرم ابری شد و باران گرفت/ چشم به دستان تو دارم که دل/ حاجت از این خانه فراوان گرفت