• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/26 ساعت 13:46

    دستگیری عامل شهادت مامور پلیس مرزبانی در #خاش فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری یکی از اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر که در سال ۹۶ در یک عملیات مسلحانه باعث شهادت یکی از مأموران پلیس مرزبانی به نام شهید گرانقدر سرگرد رسول طالبی شدند خبر داد