• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/01/26 ساعت 20:59

    از تهیه #پیتزا تا #سلمانی در #فضا

    فضانوردان کنونی مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی چند وقتی است که در این آزمایشگاه فضایی زندگی می‌کنند. بنابراین مجبورند زندگی معمولی خود را در فضا انجام دهند.
    از میان این کارها می‌توان به رعایت نظافت و انجام کارهای شخصی و یا تهیه غذا اشاره کرد.