• جعفر کاشانی رئیس هیات مدیره باشگاه از اظهارنظر عجیبش مبنی بر اینکه قهرمانی‌ها حاصل زحمات مدیران بوده نه برانکو،عقب نشینی کرده:بزرگترین هنر پرسپولیس،حفظ #برانکو است.مهدی محمدنبی عضو هیات مدیره هم به #روزنامه_ایران گفته:ماموریت عرب، تسویه حساب و تمدید قرارداد برانکو است. #پرسپولیس