• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

    1398/01/25 ساعت 15:40

    #رسانه_ملی همچون دختر حاکمیت است که به نکاح دولت‌ها در می‌آید با کوچکترین انتقاد از دولت ، باید پاسخگوی شبانه ! شوهری باشد که البته خرجی خانه هم در دست اوست حالا با بیش از پنجاه هزار عائله (کارمند) وقتی شوهرت نفقه را گروکشی کند باید در خانه‌های مردم بدنبال #ستاره_مربع بگردی!