• جناب آقای ضرغامی در اینکه عده‌ای جاهل هم زبان با بدخواهانِ فتنه ساز در نظام، این دروغ واضح را بارها گفته ومیگویند، شکی نیست، اما طرح آن توسط شما نمی‌تواند جاهلانه باشد. این سخن امام عسکرى (ع) را حتما شنیده اید: همه خباثت‌ها وپلیدیها در اطاقى قرار داده شده، و کلید آن دروغ است.