• اسدالله امرایی   asadamraee@

    1398/01/25 ساعت 17:20

    عرب و ترک و فارس و مسلمان و مسیحی و یهودی و بودایی و بهایی و درویش و زرتشتی و بی‌دین و کمونیست تا زمانی که آدم است و رفتار انسانی دارد و ازارش به کسی نمی‌رسد برابر است و هیچ‌کدام بر دیگری رجحان ندارد، حتی آن‌هایی که نظرشان به من نزدیکتر است. No Racism