• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/25 ساعت 21:46

    در تهران سر جوانی به دلیل برخورد با پره هلی‌کوپتر آموزشی از تن جداشد. این پسر۲۴ ساله برای جشن تولد دوست دخترش هلی‌کوپتر رااجاره کرده و قصد داشت سلفی بگیرد که این حادثه روی داد. در همین تهران خیلی جوانان نه کار دارند نه پول نه زندگی. هلی‌کوپتر راهم گاهی درآسمان می‌بینند.