• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/25 ساعت 21:22

    یکی از رفقا که برای کمک رفته خوزستان میگه یکی نیازهای ضروری که بهش بی توجهی میشه پشه بند هستش. میگه یه جونورایی اونجا هستن که از روی شلوار نیش میزنن و باعث میشه نه فقط محل نیش که کل بدن درد بگیره. بچه‌ها و نوزادها در خطر نیش این حشرات قرار دارن.