• تهمینه حدادی   65tahaddadi@

    1398/01/25 ساعت 11:28

    این خانم آرایشگره نیم ساعته من رو کاشته، بعد ورداشتن قهوه اوردن برام. یاد روحانی افتادم رفت با دخترا تو کوه عکس گرفت، ملت بهش رای دادن!