• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/25 ساعت 09:32

    از ابتدای پیروزی انقلاب در سال ۵۷ تاکنون وزارت خارجه ۱۱ سخنگو داشته است. وزارت خارجه دولت #روحانی با تعویض ۴ سخنگو در ۵ سال رکورددار این حوزه در میان همه دولت‌هاست.