• مهدی مسائلی   mahdimasaeli@

    1398/01/25 ساعت 01:01

    روحانی و مبلغ دین بیش از آن که وظیفه داشته باشد با «این و آن» دشمنی کند، وظیفه دارد «این و آن» را هدایت کند برای هدایت دیگران باید دلسوز آنها و مشتاق رستگاری‌شان باشی، نه منتظر تباهی و نابودی‌شان