• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/25 ساعت 10:18

    به کسانی که با جان و مال خود در ایام #اربعین از مردم پذیرایی می‌کنند و به وقت سیل و زلزله همان موکب‌ها را به ایران می‌آورند می‌گوید #تروریست. انتظار دارید احتمال تلفیق صنعتی و سنتی را بررسی نکنیم؟