• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/25 ساعت 11:52

    تروریست واقعی کسی است که #شیرخشک آلوده وارد و وتوزیع می‌کند تا دهها هزار نوزاد پس از مصرف آن گرفتار بلایی شوند که عمرشان را کوتاه و پررنج کند.