• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1398/01/25 ساعت 10:45

    ورود این خودروها مگه #ممنوع نیست؟ اینا رو لک‌لک میاره؟ واقعا داستان چیه؟! اونوقت پشتش نوشته هذا من فضل ربی! به نظرم بیشتر من فضل #گمرک باشه!