• حسین کازرونی   kazeruni@

    1398/01/25 ساعت 07:16

    حشدالشعبی جمع رزمندگانی است که سالها کنار ما از خوزستان تا آذربایجان علیه بعث عراق که نماینده آمریکا و شوروی و انگلیس و آلمان و همه این مهد تمدن و تولد بچه‌های شما جنگید و بزرگترین نهاد اجتماعی حامی ایران در عراق را تشکیل می‌دهد. اونایی که عزیز از دست دادن میزبان حشدالشعبی هستن