• پیمان طالبی   peymntalebi@

    1398/01/25 ساعت 18:42

    یک سوال: چرا بیشتر تقریظ‌های رهبری بر کتاب‌های انتشارات سوره مهر در این سالها منتشر شده است؟ آیا ایشان کتاب‌های ناشران دیگر را مطالعه نمی‌کنند؟