• سازمان برنامه و بودجه   pborg_ir@

    1398/01/25 ساعت 16:34

    برخی از ارقام تخصیص‌های مجدد ردیف‌های پایان پارسال، به اشتباه استنباط کرده‌اند که اهمیت آموزش و پرورش و #فرهنگیان برای دولت کمتر از بخش سلامت است، این در حالی است که سال ۹۷ تخصیص بودجه بهداشت و درمان با احتساب تنخواه ۹۸ درصد اما #آموزش_و_پرورش با احتساب تنخواه ۱۰۷ درصد بوده است.