• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1398/01/25 ساعت 17:53

    اینکه من بخواهم از برانکو تعریف و تمجید کنم شاید شکل خوبی نداشته باشد و برداشت‌های مختلفی از آن شود اما نتایج پرسپولیس به خوبی نشان می‌دهد که برانکو مربی فوق‌العاده‌ای است.