• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1398/01/25 ساعت 11:49

    بواسطه یکی از دوستان،کودکی معرفی شد که به بیماری هیدروسفالی مبتلا بود و برای طی کردن یکی از مراحل درمان،مبلغ۱۲میلیون تومان نیاز داشت. موضوع را با جمعی از دوستان مطرح کردم و ۷/۵میلیون تومان درطول یک روز آماده وبا عنایت به۵میلیونی که خانواده این کودک مهیا کرده بود،مشکل حل شد. #رشتو