• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1398/01/25 ساعت 11:30

    ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده #هدایتی و ١٠ متهم دیگر؛ متهم ردیف دوم: حسین هدایتی مصداق بازیکن خائن است/ براساس یک ویرگول در کیفرخواست گفته‌اند که من تسهیلات گرفته‌ام قاضی: آقای هدایتی امضای پسر شما در اسناد موجود است