• تهمینه حدادی   65tahaddadi@

    1398/01/25 ساعت 00:03

    اونوقت من سه روزه دارم به قانون فحش می‌دم چرا دیه‌ی من نصف مردهاست و قاضی بهم پوزخند می‌زنه. اما گویا درستش اینه که جهت تحقیر مرد باید بهش بگیم زن!!!