• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1398/01/25 ساعت 11:53

    دوستان من برای پرداخت پول درمان، به بیمارستان محل بستری مراجعه و ناگهان با این پاسخ را مواجه می‌شوند که کل هزینه پرداخت شده و زمانی که از هویت واریز کننده سؤال می‌کنند، عملا سؤال‌شان بی‌پاسخ می‌ماند. خلاصه اینکه در چنین کشوری با چنین مردمی گلی زندگی می‌کنیم …