• تهمینه حدادی   65tahaddadi@

    1398/01/25 ساعت 09:18

    خانم شماره یک: خرج عروسی تون چقدر می‌شه؟ عروس:سیصدنفر، چهل میلیون! خانم شماره یک: ماه عسل کجا میرین؟ عروس: هیچ جا! پول نداریم که! _هم باشگاهی‌ها_