• دیده‌ بان شفافیت و عدالت   JmonitorT@

    1398/01/24 ساعت 13:36

    درباره کسب‌کار #وکالت این ۳اصل را تا آخر پیگیری میکنیم هرچقدر هم فشاربیاورند و توهین کنند، کوتاه نمی‌آییم انحصار در چارچوبرقانون اصل۴۴ باید شکسته شود درهای ورود علاقمندان به کسب وکار موردعلاقه‌شان باید بازشود هم وکالت، هم سردفتری، هم مهندسی‌های بردرآمد، هم آژانسهای گردشگری هم …