• امیر سیدین   amirseyedin@

    1398/01/24 ساعت 12:14

    وکیل تسخیری #مرجان_شیخ_الاسلام_آل_آقا متهم پرونده پتروشیمی: موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپر بلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای به نظام داشته است.