• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1398/01/24 ساعت 13:01

    حال و هوای شهر #معمولان پس از #سیل معمولان شهری است در استان لرستان در غرب ایران که در ۶۰ کیلومتری جنوب خرم‌آباد قرار دارد _ ایرنا