• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1398/01/24 ساعت 15:08

    وکیل #مرجان_شیخ_الاسلام_آل_آقا در دادگاه:موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است