• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/24 ساعت 10:33

    با توجه با تعویق زمان برگزاری کنکور ارشد، قطعا مشکلاتی برای دانشجویان پسر مشمول پیش میاد. آیا برای این موضوع هم فکری شده است؟