• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/24 ساعت 10:01

    هرچی حکم سنگین‌تر، شوی مسیح قویتر، گرفتن پناهندگی راحت‌تر. راه برای پول درآوردن دلال پناهندگی هموارتر.حالا یکی بگه گل میداد، یکی هشتگ بزنه، یکی بگه مبارزه مدنی میکرد یا هرچی فقط افتادید توی بازی یه دلال.